THÔNG BÁO kết quả

Cập nhật: 3/22/2023 10:24:00 AM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Mua than cám 4b.14 sử dụng làm nhiên liệu đốt lò” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

- Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

- Công ty TNHH XNK Materials Nam Phương.

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 79.860.000.000 VNĐ. Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng.Trong đó:

- Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem: 39.930.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng.

- Công ty TNHH XNK Materials Nam Phương: 39.930.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2023 và theo yêu cầu của bên Mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận của bên mua (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên bán.

2. Đơn vị không trúng: Công ty CP TNHH Đầu tư & XNK Hưng Thịnh.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn