Thông báo mời chào giá 4356

Cập nhật: 12/21/2020 12:00:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói mua sắm: Mua tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu HM.1233;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 21/12/2020 đến trước 08 giờ 30 ngày 28/12/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 21/12/2020;

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn