THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ. vlxd

Cập nhật: 12/20/2021 8:25:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện công việc sản xuất và bốc xếp gạch bê tông năm 2022;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2021 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 23/12/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 23/12/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn