Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/31/2021 9:15:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Sửa chữa cơ khí các hạng mục 1621; 1621A; A.1633; A.1639; A.1659 thuộc KH sửa chữa số 2542/BTS-PKT ngày 12/11/2021 về việc sửa chữa Xưởng xi măng dây chuyền 1+2 - Lần 1/2022;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ 15 phút ngày 31/12/2021đến trước 10 giờ 10 phút ngày 10/01/2022(trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 10/01/2022;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn