Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/13/2021 7:55:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Vận chuyển xi măng rời gia công từ Công ty CP Fujisan Việt Nam (chi nhánh Hà Nam) đến si lô xi măng của VICEM Bút Sơn năm 2022;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/12/2021 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 20/12/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 20/12/2021 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

tin cũ hơn