THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 8/24/2022 9:23:00 AM

Căn cứ Quyết định số 1219/BTS-VT ngày 23 tháng 08 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Mua than cám nhập khẩu đáp ứng nhu cầu sản xuất”.

            Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Mua than cám nhập khẩu đáp ứng nhu cầu sản xuất” như sau:

1. Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam;

2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) là: 104.500.000.000 đồng;

Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, năm trăm triệu đồng.

3. Đơn vị không trúng:

- Công ty TNHH Thương mại DHP.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

- Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư xây dựng Thắng Lợi.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 và theo yêu cầu của bên mua.

6. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận của bên mua (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên bán.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn