Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 8/22/2022 10:11:00 AM

ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vỏ bao xi măng KPK;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 5.605.200.000   đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm linh năm triệu, hai trăm nghìn đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 22/8/2022 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 31/8/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 30 phút ngày 31/8/2022 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn