Thông báo KQLC nhà cung cấp 4462

Cập nhật: 12/25/2020 8:35:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại que hàn phục vụ sửa chữa

Kính gửi:              

                            - Công ty TNHH Cơ điện và Tự động hóa Đức Lâm.

                             - Công ty TNHH thiết bị Kỹ thuật BK Hà Nội.

                             - Công ty CP thiết bị và Công nghệ ATAT Việt Nam.

  Căn cứ Quyết định số 2051/BTS-KHCL ngày 25/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại que hàn phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Cơ điện và Tự động hóa Đức Lâm;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 543.929.100 đồng;

Bằng chữ: Năm trăm bốn ba triệu, chín trăm hai chín nghìn, một trăm đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH thiết bị Kỹ thuật BK Hà Nội.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP thiết bị và Công nghệ ATAT Việt Nam.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn