Thông báo kết quả

Cập nhật: 4/26/2021 4:31:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đất giàu hàm lượng sắt phục vụ sản xuất

 Kính gửi:     

- Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Long Nhật;

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty CP phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 511/BTS-VT ngày 20/4/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu hàm lượng sắt phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 979.000.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm bẩy mươi chín triệu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH đầu tư Phương Long.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Long Nhật..

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn