THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.ptc

Cập nhật: 4/14/2022 8:02:00 AM

1.  Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2.  Tên gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị khảo luận về công tác bảo trì ngăn ngừa, kiểm soát tình trạng, nâng cao tuổi thọ thiết bị, các giải pháp nâng cao hiệu suất tổng thể của thiết bị; kết hợp tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm.

3.  Thời gian phát hành thư mời chào giá: 8 giờ 00 phút ngày 14/4/2022 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 21/4/2022 (trong giờ hành chính);

4.  Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 21/4/2022;

5.  Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.  Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn