Thông báo chào hàng

Cập nhật:

Mua xỷ hạt lò điện luyện phốt pho làm phụ gia xi măng

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2.      Tên gói mua sắm: Mua xỷ hạt lò điện luyện phốt pho làm phụ gia xi măng;

3.      Dự toán gói mua sắm: 787.600.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

4.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 4/11/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 9/11/2020 (trong giờ hành chính);

5.      Thời gian nộp thư chào giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 9/11/2020;

6.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

7.      Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn