Thư mời chào giá 1115 (VP)

Cập nhật: 5/26/2022 10:22:00 AM

                 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Tên gói dịch vụ: “Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty”.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 30 phút ngày 26/5/2022 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 01/6/2022 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 00 phút ngày 01/6/2022.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Văn phòng - Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn