THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 5/13/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Tổ chức chương trình khảo luận kỹ thuật sản xuất xanh, các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế trong sản xuất; thăm khảo sát và trao đổi kinh nghiệm thực tế.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Ngày 13/5/2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 18/5/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 00 phút ngày 18/5/2020;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn