THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.xkt

Cập nhật: 12/14/2021 8:03:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ phá đá quá cỡ mỏ đá vôi Liên Sơn và mỏ đá vôi Hồng Sơn bằng máy xúc gắn đầu đập thủy lực, công suất máy PC200;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/12/2021 đến 08 giờ 30 phút ngày 17/12/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 17/12/2021;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xưởng Khai thác- Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn