THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU

Cập nhật: 12/11/2023 2:58:00 PM

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU

(Gia hạn thời gian nộp thư chào giá)

 

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn đã đăng tải thông báo mời chào giá gói mua sắm “Cung cấp đá bazan phục vụ sản xuất” với các nội dung như sau:

1. Tên gói mua sắm: Cung cấp đá bazan phục vụ sản xuất;

2. Thời gian phát hành Thư mời chào giá: Từ ngày 04/12/2023 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 11/12/2023 (trong giờ hành chính);

3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 11/12/2023;

4. Thông tin đã đăng tải trên: Website: http://www.vicembutson.com.vn.

Nay, Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói mua sắm trên với nội dung như sau:

- Gia hạn thời điểm đóng thầu gói mua sắm “Cung cấp đá bazan phục vụ sản xuất” đến 14 giờ 00 phút ngày 15/12/2023.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

tin cũ hơn