THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.bat

Cập nhật: 11/7/2022 8:26:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói: Cung cấp chất thải nguy hại để đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng;

3.     Đơn giá xử lý: Theo thỏa thuận;

4.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ 00 ngày 07/11/2022 đến trước 11 giờ 00 ngày 10/11/2022 (trong giờ hành chính);

5.     Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 00 ngày 10/11/2022 (trong giờ hành chính);

6.     Địa điểm nhận thư chào giá: Ban KTAT&MT - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

7.     Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn