Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 12/28/2022 3:58:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đất giàu hàm lượng silic phục vụ sản xuất

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Đầu tư phát triển Bảo Lộc;

- Công ty CP đầu tư và thương mại 208;

- Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thịnh Hà.

 

Căn cứ Quyết định số 2043/BTS-VT ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu hàm lượng silic phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty CP đầu tư và thương mại 208 (Địa chỉ: 16 ngõ 208, phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội);

2. Tổng giá trị đề nghị ký kết hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT):   18.188.940.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng);

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

5. Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận theo chỉ định trước của Bên A (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

6. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

6.1. Công ty CP Đầu tư phát triển Bảo Lộc.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

6.2. Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thịnh Hà.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn