Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 3/1/2021 2:50:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM A.1219; A.1247; A.1302ab, A.1308ab; A.1303a1, A.1308ab; A.1309; A.1318; A.1330, A.1332; A.1305; A.1313; A.1404, A.1401-A.1407; A.1409; A.1410 thuộc kế hoạch số 218 sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2021;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 03/3/2021 đến trước 09 giờ 20 phút ngày 10/3/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 10/03/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn