Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 12/28/2022 3:08:00 PM

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao nhân tạo (PG) phục vụ sản xuất năm 2023

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Copper Holding Việt Nam;

- Công ty CP kinh doanh Đại Từ;

- Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam;

- Liên danh Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam và Công ty CP kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải Tuấn Minh

- Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng.

 

Căn cứ Quyết định số  2040/BTS-VT ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắmCung cấp thạch cao nhân tạo (PG) phục vụ sản xuất năm 2023”;

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Tên nhà cung cấp được đề nghị trúng gói mua sắm:

- Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng (Địa chỉ: Số 24 đường Hà Nội - phường Phú Nhuận - Thành phố Huế- tỉnh Thừa Thiên Huế);

- Liên danh Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam và Công ty CP kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải Tuấn Minh (Địa chỉ: Nhà vườn NV 37 Khu đô thị mới Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội).

2. Giá đề nghị mua sắm: (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 13.963.950.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Trong đó:

2.1. Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 6.981.975.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

2.2. Liên danh Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam và Công ty CP kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải Tuấn Minh (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 6.981.975.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

5. Địa điểm giao hàng: Tại kho/bãi của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

6. Đơn vị không trúng gói mua sắm:

- Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

- Công ty cổ phần Copper Holding Việt Nam. Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

- Công ty CP kinh doanh Đại Từ. Lý do: Xếp hạng thứ 4 trong phần đánh giá về giá chào.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn