Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 3/18/2022 10:13:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp bột lốp phục vụ sản xuất năm 2022

Kính gửi:       

- Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn;

- Liên danh Trường Thịnh và Giao thông 577;

- Công ty TNHH Hoàng Phúc.

Căn cứ Quyết định số 492/BTS-VT ngày 18/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp bột lốp phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Liên danh Trường Thịnh và Giao thông 577 (Địa chỉ: Số 14, ngõ 104, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội);

1.2. Giá trúng gói mua sắm đã bao gồm thuế GTGT 10%: 41.190.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, một trăm chín mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Hoàng Phúc

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

3.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 18/3/2022.

3.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn