THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/5/2021 1:57:00 PM

       Kính gửi:     - Công ty CP Cơ khí Trung Tân;
- Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh;
- Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN.
 
Căn cứ Quyết định số 295/BTS-KHCL ngày 05/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xích, cụm trục xích, tấm cấp liệu phục vụ sửa chữa”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Cơ khí Trung Tân;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.469.652.800 đồng (bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi hai nghìn, tám trăm đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn