THÔNG BÁO MỜI CHÀO giá

Cập nhật: 4/5/2023 1:44:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Thu hồi sét nguyên liệu (sét đen) tại mỏ sét Khả Phong I và Khả Phong II để phục vụ sản xuất;

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT):  15.199.800.000 đồng;  Bằng chữ: Mười lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng.

4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 05/04/2023 đến trước 14 giờ 15 phút ngày 12/04/2023 (trong giờ hành chính);

5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 15 phút ngày 12/04/2023 (trong giờ hành chính);

6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn