Thông báo mời chào giá 3375

Cập nhật: 8/24/2020 3:41:00 PM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói mua sắm: Cung cấp phụ tùng sửa chữa máy X-ray;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày  24/8/2020 đến trước 09 giờ 00 ngày  31/8/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp thư chào giá: trước 09 giờ 00 ngày 31/8/2020;

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: (Đơn vị thực hiện mua sắm) - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn