Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 2458

Cập nhật: 11/5/2021 2:03:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị trên dây chuyền

Kính gửi:                   

                   - Công ty CP thiết bị công nghệ ETECH;

                   - Công ty TNHH thương mại và công nghiệp TCT;

                   - Công ty TNHH thương mại & xuất nhập khẩu DGC Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 1334/BTS-KHCL ngày 05/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị trên dây chuyền”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị trên dây chuyền” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP thiết bị công nghệ ETECH;

1.2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 1.565.404.500 đồng (bằng chữ: Một tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm linh tư nghìn, năm trăm đồng)

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng  60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH thương mại và công nghiệp TCT;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH thương mại & xuất nhập khẩu DGC Việt Nam;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn