THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/30/2022 2:24:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao Thái Lan và thạch cao Lào phục vụ sản xuất

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Vicem thạch cao xi măng;

- Công ty TNHH thạch cao Đông Nam Á Quảng Trị;

- Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

 

Căn cứ Quyết định số 2088/BTS-VT ngày 30/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thạch cao Thái Lan và thạch cao Lào phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Không có.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP Vicem thạch cao xi măng. Lý do: Giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của nhà cung cấp vượt giá dự toán gói mua sắm được duyệt.

2.2. Công ty TNHH thạch cao Đông Nam Á Quảng Trị. Lý do: Năng lực kinh nghiệm của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá.

2.3. Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP. Lý do: Năng lực kinh nghiệm của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn