Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 1624

Cập nhật: 5/13/2021 3:08:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp, phục hồi các loại vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị

Kính gửi:                   

                   - Công ty TNHH cơ điện và tự động hóa Đức Lâm;

                   - Công ty TNHH thương mại và công nghiệp TCT;

                   - Công ty TNHH thiết bị kĩ thuật BK Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 921/BTS-KHCL ngày 20/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp, phục hồi các loại vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp, phục hồi các loại vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH cơ điện và tự động hóa Đức Lâm;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.220.835.660 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi triệu, tám trăm ba mươi lăm nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH thương mại và công nghiệp TCT;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH thiết bị kĩ thuật BK Hà Nội;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn