Thông báo mời chào giá 3682

Cập nhật: 10/6/2020 12:00:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói mua sắm: Mua thiết bị điện, điện tử phục vụ sửa chữa;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 06/10/2020 đến trước 08 giờ 30 ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 13/10/2020;

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: (Đơn vị thực hiện mua sắm) - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ

tin cũ hơn