Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/13/2022 11:11:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 2 phục vụ sản xuất năm 2022”.

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 15.138.750.000 đồng

4. Bảo đảm dự thầu: 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng), theo hình thức bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc hoặc nộp tiền mặt.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 75 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 14/01/2022 đến trước 08 giờ 45 phút ngày 26/01/2022 (trong giờ hành chính);

6. Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 45 phút ngày 26/01/2022 (trong giờ hành chính);

7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ;

8. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

9. Giá bán Hồ sơ mời chào giá: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm nghìn đồng).

tin cũ hơn