Thông báo mời chào giá 2593

Cập nhật: 12/6/2022 8:03:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư thủy lực phục vụ sửa chữa thiết bị xưởng Bột liệu, Clinker, Xi măng;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 06/12/2022 đến trước 08 giờ 30 ngày 15/12/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 15/12/2022;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn