Thông báo mời chào giá 867

Cập nhật: 4/18/2022 9:27:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Bảo dưỡng tổng thể máy nén khí các hạng mục 2307a,b,c; A.2321a,b,c;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 18/4/2022 đến trước 08 giờ 30 ngày 03/05/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 03/05/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn