THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 1/5/2021 4:29:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa

Kính gửi:       

- Công ty CP giải pháp vật liệu chịu lửa RESOCO;

- Công ty TNHH Thương mại và vận tải Linh Phát;

- Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 09/BTS-VT ngày 05/01/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.846.219.760 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm mười chín nghìn, bảy trăm sáu mươi đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 01/03/2021 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH Thương mại và vận tải Linh Phát

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP giải pháp vật liệu chịu lửa RESOCO

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn