Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 8/30/2021 12:00:00 AM

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp xăng, dầu phục vụ sản xuất;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 10.527.946.200 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm hai mươi bẩy triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn, hai trăm đồng).
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 30/8/2021 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 06/9/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 15 giờ 00 phút ngày 06/9/2021 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn