Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 3/9/2023 9:03:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp máy biến áp dầu 3 pha 3200 kVA 6/0,72kV;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 09/3/2023 đến trước 09 giờ 20 phút ngày 15/3/2023 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 15/3/2023;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân./.

tin cũ hơn