THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 2022

Cập nhật: 2/17/2022 9:47:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Hàn đắp tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu HM A.1219 thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2022;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 10 phút ngày 17/02/2022 đến trước 13 giờ 10 phút ngày 23/02/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 13 giờ 10 phút ngày 23/02/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

tin cũ hơn