Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 2/26/2021 10:19:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại phớt, gioăng, phần tử đàn hồi khớp nối, giảm chấn, vòng đàn hồi, ống PTFE, cút nối, lọc gốm, ống bơm phục vụ sửa chữa;
3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 10 phút ngày 26/02/2021 đến trước 13 giờ 10 phút ngày 05/3/2021 (trong giờ hành chính);
4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 13 giờ 10 phút ngày 05/3/2021 (trong giờ hành chính);
5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.
 

tin cũ hơn