Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 12/20/2021 10:36:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thép chịu mài mòn phục vụ sữa chữa lớn DC1+DC2

Kính gửi:               

- Công ty CP vật liệu PMC;

- Công ty CP cơ khí và xây lắp Tiến Đạt;

- Công ty CP Quốc tế Star Light.

           Căn cứ Quyết định số 1585/BTS-KHCL ngày 20/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thép chịu mài mòn phục vụ sữa chữa lớn DC1+DC2”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thép chịu mài mòn phục vụ sữa chữa lớn DC1+DC2” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

  1.1. Công ty CP vật liệu PMC;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.932.320.610 đồng (bằng chữ: Một tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, ba trăm hai mươi nghìn, sáu trăm mười đồng);

 1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

 1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP cơ khí và xây lắp Tiến Đạt

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty CP Quốc tế Star Light

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý công ty được biết./.

tin cũ hơn