Thông báo kết quả

Cập nhật: 11/18/2021 3:50:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp dầu HN FO phục vụ sản xuất

Kính gửi: Công ty CP Thương mại xăng dầu Xuân Hòa

Căn cứ Quyết định số 1402/BTS-VT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp dầu HN FO phục vụ sản xuất,

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Thương mại xăng dầu Xuân Hòa;

2. Giá trúng thầu (Đã bao gồm thuế GTGT 10%): 669.000.000 đồng;

Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi chín triệu đồng;

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021;

5. Kế hoạch ký Hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn