Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 10/27/2021 7:31:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 27/10/2021 đến trước 07 giờ 40 phút ngày 04/11/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 07 giờ 40 phút ngày 04/11/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

 

tin cũ hơn