THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 6/22/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời cháo giá : Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị tri ân khách hàng kết hợp tham quan du lịch cho khách hàng là các đầu mối và cửa hàng VLXD tiêu thụ xi măng VICEM Bút Sơn;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 24/06/2020 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 29/06/2020 ( trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 29/06/2020;

5. Địa điểm nhận thư chào giá : Xí nghiệp tiêu thụ - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đè nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và đề nghị ghi lại địa chỉ email, số điện thoại liên hệ.

tin cũ hơn