THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 9/5/2022 9:12:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp bê tông chịu nhiệt phục vụ sửa chữa

 
   

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH xây lắp chịu lửa và thương mại HTM;

- Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref;

- Công ty CP Ameco.

 

Căn cứ Quyết định số  1283/BTS-VT ngày 05/9/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp bê tông chịu nhiệt phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%: 1.193.400.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP Ameco

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH xây lắp chịu lửa và thương mại HTM.

- Lý do: Năng lực kinh nghiệm của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn