Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/16/2021 8:30:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp phụ tùng thay thế cho vòi phun lò nung 2 dây chuyền;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 16/12/2021 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 21/12/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 21/12/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn