THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ. bat

Cập nhật: 1/24/2022 7:55:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói: Giám sát chất lượng môi trường định kỳ năm 2022;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 00 ngày 24/01/2022 đến trước 9 giờ 00 ngày 28/01/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 9 giờ 00 ngày 28/01/2022 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Ban KTAT&MT - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn