Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 6/10/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Tên gói dịch vụ: Thuê đơn vị phục vụ dịch vụ ăn uống cho lái xe và chăm sóc xe chuyên dụng chở xi măng của các Nhà phân phối vào nhận hàng tại Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ  08  giờ 00 ngày 11 tháng  06 năm 2020 đến trước  08  giờ  00  ngày  16  tháng 06 năm 2020 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước  08  giờ  00  ngày 16 / 06 /2020.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch thị trường – Xí nghiệp tiêu thụ Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn