THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.xkt

Cập nhật: 3/16/2022 8:47:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Thi công đổ bê tông mặt đường, tuyến đường vận chuyển nội bộ phía Tây mặt bằng nhà máy.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 16/3/2022 đến 08 giờ 30 phút ngày 23/3/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 23/3/2022.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xưởng Khai thác - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn