THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật:

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Mua vật tư, phụ tùng thay thế cho Xưởng Khai thác;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 27/4/2021 đến trước 14 giờ 00 ngày 05/5/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 00 ngày 05/5/2021;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: (Đơn vị thực hiện mua sắm) - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

 

tin cũ hơn