Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/18/2022 3:43:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp dầu đốt lò phục vụ sản xuất năm 2022”.

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 9.490.260.000 đồng.

4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 18/01/2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 11/02/2022 (trong giờ hành chính);

5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 00 phút ngày 11/02/2022 (trong giờ hành chính);

6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

7. Giá bán Hồ sơ mời chào giá : 500.000 đồng/bộ (Năm trăm nghìn đồng)

Trường hợp các đơn vị đến nộp thư chào giá trực tiếp, đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn