THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THƯ CHÀO GIÁ

Cập nhật: 3/29/2024 10:10:00 AM

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THƯ CHÀO GIÁ

 

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn đã đăng tải thông báo mời chào giá gói mua sắm “Cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất clinker” với các nội dung như sau:

1. Tên gói mua sắm: Cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất clinker;

2. Thời gian phát hành Thư mời chào giá: Từ ngày 15/3/2024 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 29/3/2024 (trong giờ hành chính);

3. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 00 phút ngày 29/3/2024;

4. Thông tin đã đăng tải trên: Website: http://www.vicembutson.com.vn.

Nay, Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn thông báo gia hạn thời gian nộp thư chào giá gói mua sắm trên với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian nộp thư chào giá gói mua sắm “Cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất clinker” đến 10 giờ 00 phút ngày 05/4/2024.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

tin cũ hơn