THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP.xnt

Cập nhật: 8/17/2022 10:49:00 AM

Kính gửi:

- Công ty CP thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới

- Công ty CP tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam

- Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Đại Việt

Căn cứ Quyết định số 1189/BTS-XNTT ngày 17/8/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp bánh Trung thu tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết trung thu năm 2022”,

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp bánh Trung thu tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết trung thu năm 2022” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 240.690.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.4. Thời gian giao hàng: Trong ngày 24/8/2022.

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại Xí nghiệp tiêu thụ xi măng VICEM Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Đại Việt.

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày 19/8/2022.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./

tin cũ hơn