Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 9/15/2020 12:00:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM A.1429; A.1410; A.1409; A.1404; A.1401-A.1407; A.1314; A.1313; A.1305; A.1239; A.1219;  A.1121; A.1217, A.1218 thuộc kế hoạch số 861 sửa chữa lớn công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2020;

3.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 ngày 16/9/2020 đến trước 09 giờ 20 ngày 23/9/2020 (trong giờ hành chính);

4.      Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 20 ngày 23/9/2020 (trong giờ hành chính);

5.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.      Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn