Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/31/2021 10:30:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp guốc đầu lò, giá chữ Y, bu lông, tấm lót phục vụ sửa chữa XXM và XCLK;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 30 phút ngày 31/12/2021 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 10/01/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 10/01/2022;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn